Prensesi kim güldürecek?

(Film yazıları)

Masal tiyatrosunun bu sabahki bölümünde Mark Cullingham’ın “Gülmeyen Prenses” adlı filmi ekranlara gelecek. Bu ünlü masalda kral, kızını güldürmek için her yolu denedikten sonra bir yarışma açacak Her kim!

Prenseslerin… kralların yaşadığı bireysel sorunlar birçok klasik peri masalının ana temasıdır. Bu sorun kimi zaman çocuk sahibi olamamak gibi yaşamsal bir önem taşırsa da zaman zaman gülememek, uyuyamamak gibi çok daha basit bir sorun da olabilir. Masal kurgusunun yardımıyla bu sorunu okuruna öyle önemsetir ki okur sorunu içselleştirir ve prensesin derdiyle dertlenir.

Jacob ve Wilhelm Grimm tarafından derlenmiş olan “Altın Kaz” masalıyla aynı temayı konu alan “Gülmeyen Prenses” masalında gülmeyi, neşelenmeyi deneyen Prenses Henrietta çevresindekiler tarafından hoş karşılanmaz. Bunun üzerine herkese küser ve gülmeyi unutur. Kral, kızını güldürmek için her yolu denedikten sonra bir yarışma açar: “Her kim kızımı güldürmeyi başarırsa muradına erecek!”

Gülebilmek. Mutlu olmak için “halktan” yardım isteyen prenses ya da kral teması da yaygın bir temadır. Savaşmadıkları zamanlar: saraylarında sıkılmakla geçiren dönemin egemenleri için eğlence ancak birkaç altın kazanabilmek için her tür şaklabanlığı deneyen sokaktaki halktır. Saray, bu yüzden her gün cambazlar, alev ya da kılıç yutanlar, gözbağcılar, akrobatlar, ozanlar, masalcılarla dolup taşar. Soğuk ve sıkıcı saray yaşamına renk katan bütün bu hünerli kişiler bir anlamda dönemin sanatçılarıdır. Bu kişiler her zaman takdir toplamazlar tabii. Hatta, yeterli görülmediklerinde çoğu zaman canlarından olurlar. Ama kimi zaman hünerleri onlara refah yolunu da açabilir, hatta belli hünerleri karşılığında kralın kızı ile evlenmeyi bile başarabilirler.