Piramitlerden bilgisayara…

Çocuklar İçin Dünya Tarihi. Christer Öhman, Res.: Jens Ahlböhm, Anders Nyberg. Çev.: Murat Özsoy, Vahide Yılmaz, Hasan Özkan. Kırmızı Kalem Yayınları, 2002.

Çocuklara yönelik yayımcılığımız çoğunlukla ‘zahmetsiz kitap hazırlama’ yöntemiyle çalışılan bir alan. Özellikle çocuk yılı (1979) sonrasında çocuğa verilen önemin ticari boyutuna uygun olarak çocuklara yönelik kitaplarda sayıca bir artış oldu. Oldu da, gerek yabancı yazarların iyi örneklerini dilimize kazandıran, gerekse yerli yazarlarımızı çocuklar için yazmaya özendiren birkaç yayınevini saymazsak çoğunlukla kolaycacık basılıveren Nasreddin Hocalar, Keloğlanlar ve benzerleri her yayınevinin yayın listesinde yer almıştır. Çocuklara yalnızca bu kitapları sunmakla yetinen bir yayımcılığımızın yanında, yayımcılığı ciddi bir masabaşı uğraşı ve yazar, editör ve grafikçinin oluşturduğu küçük bir orkestrasyon olarak gören, çocukların beklentilerini doğru tayin etmekle yetinmeyip onların ufuklarını açıcı projeleri hayata geçirmeye çalışan yayınevleri de var.

Çocukların ders kitapları dışında kaynaklarla da beslenmesi yalnızca gerekli ve zorunlu değil, aynı zamanda her fırsatta milli eğitim müfredatından yakınıp duran ama hiçbir özgün çabaya girişmeyen birçok yayınevi için bir görevdir de.

Ancak bu tür projelerin ticari başarı şansı her zaman bekleneni vermez, çünkü çocuk kitabının çocuklara ulaştırılmasındaki en önemli aracı veliler ve öğretmenlerdir. Ama öğretmenler ve veliler de ne yazık ki çoğunlukla çocuklara kendi çocukluklarında popüler olan kitapları (örneğin çocuk kalbi) önermeye devam etmektedirler.

Kırmızı Kalem Yayınları’nın yayımladığı ‘Çocuklar İçin Dünya Tarihi’ 1. Taşbaltalar ve Piramitler, 2. Şehirler ve Efsaneler, 3. Azizler ve Şövalyeler, 4. Krallar ve Kaşifler, 5. Devrimler ve Buhar Makinası, 6. Savaşlar ve Bilgisayar olarak 6 ciltte toplanmış. Tamamı bol resimli, metni de özenli, akıcı ve eğlenceli olduğu için de özellikle ilköğretimin üçüncü sınıfından itibaren her çocuk için iyi bir kaynak.