çocuk hakları

Çocuk Hakları ve Çocuk Kitapları…

Geleneksel olarak medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar olmak üzere beş başlık altında toplanan insan haklarından siyasi haklar dışında kalan hakların tamamı çocuk hakları kapsamındadır. Bunlardan çocukların kültürel hakları, eğitim hakkını, uygun bilgileri edinebilme hakkını, eğlenme ve dinlenme hakkını, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılabilme hakkını içerir. Uygun bilgileri edinebilme, eğlenme ve dinlenme gibi hakların …

Çocuk Hakları ve Çocuk Kitapları…Read More »